#PrevencijaAlkoholizma

Razgovarajte sa mladima o rizicima alkohola.

“Zaštita prava djece i mladih je odgovornost svakog pojedinca”

Akcija "Tajni kupac" 2024.

Statistika u 2024 godini potvrđuje da 84% trgovaca ne poštuje zakon o zabrani prodaje alkohola mladima u FBiH.

Nulta % tolerancija

Prvo sveobuhvatno istraživanje izloženosti djece i mladih alkoholu kroz niske cijene, dostupnost i promociju.

Nekontrolisana promocija

Alkoholna industrija koristi široki spektar reklamnih mehanizama da dođe u kontakt sa potencijalnim potrošačima,

NAJNOVIJE VIJESTI

Otvoreno pismo zabrinutosti

OTVORENO PISMO Prevencija konzumiranja alkohola i drugih opijata na ekskurzijama i maturama! Mreža organizacija za razvoj alkoholnih politika za zaštitu djece i mladih od izloženosti alkoholu u BiH...

Podizanje svijesti o štetnosti alkohola na Festivalu zdravlja u Travniku

Podizanje svijesti o štetnosti alkohola na Festivalu zdravlja u Travniku Danas je u Travniku održan događaj koji je privukao pažnju brojnih građana – Festival zdravlja povodom Svjetskog dana...

CEM na sastanku Movendi International odbora u Bratislavi

CEM na sastanku Movendi International odbora u Bratislavi Adis Arnautović, dugogodišnji član Movendi International Odbora, predstavljao je CEM na nedavnom sastanku u Bratislavi, Slovačka. Sastanak je...

Upozorenje: Alkoholizam među maloljetnicima u BiH u porastu!

Prvi april većini je poznat kao dan šala i smicalica, no malo se zna da se na taj dan obilježava i Svjetski dan borbe protiv alkoholizma. Alkoholizam je najstarija i najproširenija vrsta ovisnosti na...

POTREBA ZA STRATEŠKIM RJEŠENJEM

Konzumiranje alkohola odavno je izašao iz okvira domena zdravstvene zaštite

Alkohol u savremenom društvu poprima oblik šireg sociološkog problema koji ostavlja tragove u gotovo svim društvenim sferama, od ekonomije, socijalne politike i bezbjednosti stanovništva pa sve do zaštite životne sredine.

Podaci za Bosnu i Hercegovinu iznose 7.81 litara po glavi stanovnika godišnje, što nas stavlja na 65. mjesto u svijetu. Prema toj statistici, muškarci u BiH piju 12.95 litara, a žene 2.96 litara.

>> Mi problem tretiramo iz perspektive onih koji su najmanje zaštićeni a najviše izloženi – djeca i mladi ! <<

Zalažemo se za:

Zabrana dostupnosti ALKOHOLA djeci i mladima

Prvi temeljni pravac djelovanja s ciljem prevencije i suzbijanja zloupotrebe alkohola je kontrolisana dostupnost alkoholnih proizvoda.

Uređenje promocije ALKOHOLA

U BiH ne postoji zakonska odredba koja eksplicitno definira kvalitativne norme za reklamiranje alkohola putem printanog materijala.

nulta1

Izmjenu politike oporezivanja ALKOHOLA

Pored povećanja akciza na alkohol, neophodno je i revidirati strategiju trošenja prikupljenog novca, odnosno osmisliti i pokrenuti mehanizme podrške zdravstvenom sektoru.

Kontrola proizvodnje ALKOHOLA

Proizvodnja, distribucija i prodaja rakije nije regulisana zakonom u smislu kontrole dostupnosti djeci i mladima

Gradova u BiH
0
Maloljetna volontera
0
Trgovina
0
Trgovina ne poštuje zakon
0 %

Akcija "Tajni kupac" 2024.

Početak marta rezervisali smo za akciju 𝐓𝐚𝐣𝐧𝐢 𝐤𝐮𝐩𝐚𝐜 i još jednom potvrdili da je alarmantan broj trgovaca koji prodaju alkohol maloljetnicima.
U akciju su uključena dva maloljetna volontera Centra za edukaciju mladih (djeca osnovne škole, do 12 godina) koja su obišla 100 nasumično odabranih trgovina u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Mostaru, Doboju, Zenici, Vitezu, Travniku, Bugojnu i Jajcu.
Nulta%tolerancija
Zero%tolerance
Tajni kupac
Konzumacija alkohola

Centar za edukaciju mladih

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme Centra za edukaciju mladih je Ponedjeljak – Petak od 08.00 do 16.00 sati. Nalazimo se na adresi Bosanska 131 Travnik. U koliko niste u mogućnosti da nas posjetite u sklopu radnog vremena, možete nas kontaktirati na broj +387 (030) 511 565

© 2024 Created with CEM Tim