O nama

Iza imena “Centar za edukaciju mladih” stoji priča koja se počela pisati 1998. godine uz tihu odlučnost i nepokolebljiv duh sviju koji su stajali i još uvijek stoje iza Centra za edukaciju mladih, najveće nevladine organizacije na području Srednjobosanskog kantona koja je posvećena radu sa mladim ljudima.

Od 1998. godine, Mladima vođeni, vjerujemo da su mladi ljudi najvrijedniji resurs za našu budućnost i neumorno radimo na stvaranju zdravog i sigurnog okruženja za njih, ohrabrujući ih i podržavajući da ostvaruju svoj puni potencijal kroz 4 pravca djelovanja naše organizacije.

OMLADINSKI RAD:

Kroz naše programe profesionalnog omladinskog rada u zajednici, kreirane na osnovu stvarnih potreba djece i mladih, osnažujemo ih u savjesne, odgovorne i aktivne članove zajednice. Učimo ih o važnim društvenim temama i izazovima i razvijamo njihovu građansku svijest. Omogućavamo im da postanu svjesni svoje uloge u društvu i da razviju želju da doprinesu zajednici. Kroz rad u zdravom, sigurnom i podsticajnom okruženju, doprinosimo njihovom ličnom razvoju i samopouzdanju, što je ključno za njihovu uspješnu integraciju u društvo.

NEFORMALNO OBRAZOVANJE:

Naši programi neformalne edukacije imaju za cilj razvijati konkretna znanja, praktične vještine, vrijednosti i stavove kod pojedinaca različitih uzrasta. Fokus programa je na pojedincu, njegovim potrebama i dinamici učenja koja odgovara njegovom tempu. U svim našim programima podstičemo aktivno učešće pojedinaca, koristimo iskustveno učenje, razvijamo kritičko mišljenje, socijalne vještine, kreativnost, timski rad i liderstvo. Povećavamo njihovu samosvijest, podržavamo samorefleksiju i samoevaluaciju i dajemo im vještine za daljnje traženje i usvajanje novih znanja.

JAVNO ZAGOVARANJE:

Aktivno zagovaramo i uključujemo se u procese kreiranja javnih politika i zakonskih rješenja koja doprinose sistemskom poboljšanju položaja djece i mladih u društvu i ostvarivanju njihovih prava. Iniciramo i podstičemo promjene u zakonodavstvu na svim nivoima u BiH, kako bismo stavili prava i  potrebe djece i mladih u fokus društva, te im omogućili nesmetano odrastanje u zdravom i sigurnom okruženju, u kojem su zaštićeni od alkohola, droga, duhanskih prerađevina, nargile i nasilja.

ZAPOŠLJAVANJE:

Pokretanje vlastitog biznisa veliki je izazov, a kroz naš BeeZone biznis inkubator osnažujemo mlade poduzetnike da uspješno odgovore svim zahtjevima koje taj proces pred njih stavlja. Kroz posebno osmišljene programe podrške gradimo njihova znanja i vještine za razvoj biznis ideje, pokretanje i vođenje biznisa te im nudimo mentorsku podršku u prvim godinama poslovanja. Dio smo i međunarodnih programa podrške poduzetništvu, putem kojih osiguravamo i značajnu finansijsku podršku za pokretanje biznisa u BiH.