Nulta % tolerancija

Tretman problema konzumiranja alkohola odavno je izašao iz okvira domena zdravstvene zaštite. Alkohol u savremenom društvu poprima oblik šireg sociološkog problema koji ostavlja tragove u gotovo svim društvenim sferama, od ekonomije, socijalne politike i bezbjednosti stanovništva pa sve do zaštite životne sredine.

Centar za edukaciju mladih ovaj problem tretira iz perspektive onih koji su najmanje zaštićeni a najviše izloženi – djece i mladih. Kroz brojna istraživanja koja ćemo navesti u ovom dokumentu utvrđeno je postojanje zabrinjavajuće intenzivnog uticaja alkoholne industrije na zdravlje i bezbjednost djece i mladih.

Statistika kantonalnih Ministarstava unutrašnjih poslova za 2017. i 2018. godinu pokazuje da je alkohol prisutan (često kao direktan uzročnik) u većini evidentiranih slučajeva nasilja u porodici. Djeca i mladi su u nasilju u porodici izloženi višestrukom riziku – primarni rizik ogleda se u problemu odrastanja u okruženju koje ugrožava njihovu sigurnost i onemogućava im neometan rast i razvoj, a sekundarni rizik predstavlja prijetnju od transgeneracijskog prenošenja tog obrasca ponašanja. Na taj način zatvara se ciklus u koji je nemoguće prodrijeti ukoliko se ne utiče na korijene problema kao što je nekontrolisano konzumiranje alkohola i drugih štetnih supstanci.

Prema godišnjim izvještajima BIHAMK-a u Bosni i Hercegovini svaki dan jedna osoba smrtno strada u saobraćajnim nesrećama. U većini saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom ili teškim tjelesnim povredama utvrđeno je prisustvo alkohola kod vozača, a mladi uzrasta od 15 do 30 godina su najčešći učesnici nesreća sa fatalnim ishodom ili teškim povredama. Prema ovoj statistici može se vidjeti da nismo doživjeli nikakav značajan napredak po pitanju sigurnosti djece i mladih u saobraćaju u proteklih 10 godina.

Brojna istraživanja koja je Centar za edukaciju mladih sproveo i prikupio tokom svog višegodišnjeg rada na kreiranju zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade, pokazala su zabrinjavajući nivo izloženosti djece i mladih alkoholu kroz njegovu laku dostupnost, niske cijene i nekontrolisanu promociju.

Posebno je zabrinjavajuća neetična promocija alkoholnih proizvoda u elektronskim i printanim medijima, kao i nepostojanje odgovarajućih odredbi i tijela za kontrolu i nadzor sadržaja promotivnih aktivnosti koje se odnose na promociju alkohola, za razliku od zemalja Europske unije, gdje je ova oblast jako dobro uređena.

Nulta% Tolerancija, prvo sveobuhvatno istraživanje izloženosti djece i mladih alkoholu kroz njegove niske cijene, laku dostupnost i nekontrolisanu promociju, pokazuje da bosanskohercegovačko društvo još uvijek nije svjesno ozbiljnosti ovog problema i da BiH ne posjeduje regulativu koja će štititi djecu i mlade od štetnog uticaja izloženosti alkoholu.

Svjedoci smo da se u blizini škola nalaze trgovački i ugostiteljski objekti u kojima se prodaju alkoholna pića, duhanske prerađevine i nargila, zatim reklame alkoholnih pića na jumbo plakatima, citylight-ovima, plakatima suncobranima ugostiteljskih objekata i sl, a djeca i mladi su posebno osjetljivi i podložni njihovom uticaju. Alkohol industrija vrlo često promoviše svoje proizvode ciljano prema djeci i mladima, s ciljem da postanu konzumenti njenih proizvoda od u što mlađoj životnoj dobi.

Također, CEM-ova istraživanja na području cijele BiH su pokazala da kantonalni MUP-ovi, MUP RS-a, kao i Policija Brčko Distrikta bilježe ozbiljan procenat saobraćajnih nesreća, slučajeva nasilja u porodici i narušavanja javnog reda i mira, uzrokovanih konzumiranjem alkohola, što je neoboriv dokaz da je stanje alarmantno.

Uprkos jasnim dokazima i naporima Centra za edukaciju mladih da ovaj problem “izvuče iz sjene” i stavi na društvenu agendu, društvo, uključujući i institucije vlasti, ima vrlo malo sluha, ali i želje da utiče na njegovo suzbijanje. Najsvježiji primjer nezainteresovanosti vlasti je odbijanje CEM-ove inicijative za uvrštavanje odredbi o obaveznom isticanju oznake o zabrani prodaje vina maloljetnicima te zabrani ciljane promocije vina prema ženama, porodici, djeci i mladima kao ciljnim grupama. Inicijativa je bila upućena Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u toku javne rasprave o Zakonu o organizaciji tržišta vina u BiH.

Svjesni smo činjenice da je, u vrijeme predstojeće proslave novogodišnjih praznika, prisutna praksa povećane prodaje alkoholnih pića, stoga Centar za edukaciju mladih poziva trgovačke i ugostiteljske objekte, posebno njihovo osoblje koje direktno komunicira sa kupcima, da zaštite zdravlje djece i mladih i ne prodaju alkoholna pića maloljetnicima, a samim tim i poštuju zakonske odredbe u BiH.

Bosna i Hercegovina je sociološki i kulturološki specifična sredina, a to ima svoj odraz i na pitanje konzumiranja alkohola među djecom i mladim ljudima. Pored pritiska vršnjaka koji je sveprisutan u savremenom društvu (ne samo za pitanje konzumiranja alkohola), djeca i mladi u Bosni i Hercegovini izloženi su i pritiscima kulturološkog tretmana alkohola u njihovoj okolini. Alkohol se jako često predstavlja kao kulturna baština.

Boce žestokog pića (rakija – cca. 40% čistog alkohola) koriste se kao pokloni koji imaju sentimentalnu, kulturološku pa i turističku vrijednost. Sam čin proizvodnje rakije u društvu se tretira kao pozitivna tradicija kojoj je u fokusu socijalizacija i zbližavanje komšija. Sa druge strane, ova proizvodnja nije na adekvatan način pokrivena zakonskim regulativama, odnosno ne postoje zakonska ograničenja u količini, uslovima i sigurnosti proizvodnje. Na ovim „porodičnim okupljanjima“ nerijetko su prisutna djeca i mladi koji upravo na taj način najčešće prvi put dođu u kontakt sa alkoholom i bivaju ohrabreni da ga konzumiraju.

Alkohol je zbog ovog kulturološkog tretmana prisutan i u školama. Nerijetko se dešava da nastavnici i profesori prolaze bez sankcija iako na nastavu godinama dolaze u vidno alkoholisanom stanju. Sa druge strane, brojne škole tolerišu (pa čak u nekim slučajevima i indirektno ohrabruju) korištenje alkohola na školskim izletima, maturskim ekskurzijama i zabavama. Kulturološka „prihvatljivost“ alkohola zadržava se i u popularnoj kulturi savremenog doba, koja alkohol tretira kao živežnu namirnicu. Iako je alkohol kroz historiju narodne umjetnosti romantiziran kao i u većini drugih kultura u Evropi, u savremenoj pop-folk muzici romantiziraju se slike i koncepti kao što su alkotest, neodgovorna vožnja, alkoholna koma, trovanje alkoholom i sl.

Ovo istraživanje je prvi dokument u Bosni i Hercegovini koji obuhvata sve aspekte borbe za suzbijanje korijena problema konzumiranja alkohola i njegovih negativnih posljedica na djecu i mlade. Ovaj višeslojni problem nemoguće je riješiti jednom zakonskom regulativom. Neophodan je inovativni i multidisciplinarni pristup problemu koji će donijeti odgovore na mnoštvo otvorenih pitanja vezanih za problem konzumiranja alkohola među djecom i mladima.