OTVORENO PISMO

Prevencija konzumiranja alkohola i drugih opijata na ekskurzijama i maturama!

Mreža organizacija za razvoj alkoholnih politika za zaštitu djece i mladih od izloženosti alkoholu u BiH uputila je Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke te svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske te Vladi Brčko distrikta otvoreno pismo izražavajući zabrinutost zbog sve češćeg konzumiranja alkohola i drugih štetnih materija od strane učenika tokom ekskurzija i maturskih proslava. Ova inicijativa ima za cilj zaštitu prava djece i mladih da odrastaju u zdravom i sigurnom okruženju.

Nažalost, u praksi se dešava da učenici/ce prilikom školskih ekskurzija veći dio vremena provode u diskotekama gdje se toči alkohol i gdje nastavnici nemaju kontrolu nad učenicima. Školske maturalne zabave se organizuju po restoranima i hotelima, po sistemu „zakup stolice“koji uključuje hranu i (obavezno) alkoholno piće. Ovaj cijeli način organizovanja predstavlja povredu niza pravnih akata koji uređuju oblast obrazovanja (Zakoni, školski Poslovnici o radu, Pravilnici o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija) ali i neetičan i nesavjestan odnos prema našem najvrijednijem blagu, a to su naša djeca.

Najnovije istraživanje koje je proveo Centar za edukaciju mladih na području SBK pokazuje da čak 36% nastavnika i osoblja koje je zaduženo za sigurnost ekskurzija i provedbu vannastavnog plana konzumira alkohol i cigarete u prisustvu učenika na ovim događajima, što nije u skladu sa njihovom obrazovno-vaspitnom misijom te je loš odgojni primjer za mlade ljude. Starosna granica konzumenata alkohola godinama postaje sve niža i ona je prema istraživanju koje je proveo „Narko NE“– Udruženje za prevenciju ovisnosti 13 godina, tj. maloljetni učenici/ce, sve češće konzumiraju alkohol, nargile i cigarete, te je ova pojava postala nezaobilazan dio maturalnih zabava i ekskurzija. 

Mreža organizacija za razvoj alkoholnih politika BiH je ovim dopisima pozvala Ministarstva, uprave škola i nastavno osoblje da prepoznaju važnost zaštite zdravlja djece i mladih te se nadamo da će prepoznati važnost ove teme i preduzeti odgovarajuće korake.

Mreža organizacija  za razvoj alkoholnih politika u BiH:

Centar za edukaciju mladih

Udruženje za prevenciju ovisnosti “NARKO-NE”

Udruženje Progresivni razvoj organizacija i individua (PROI)

Inicijativa “Tiket na ZIS”