Prvi april većini je poznat kao dan šala i smicalica, no malo se zna da se na taj dan obilježava i Svjetski dan borbe protiv alkoholizma. Alkoholizam je najstarija i najproširenija vrsta ovisnosti na našim prostorima, a danas imamo potrebu opet naglasiti kako je veoma važno da se u ovu borbu uključi cjelokupna zajednica, da svjesno radi na prevenciji alkoholizma kao pojave koja svake godine uzima danak nad mladim ljudima, porodicama i društvu u cjelini. 

Alarmantno je što podaci Centara za socijalni rad i Zavoda za bolesti ovisnosti pokazuju da je alkoholizam među maloljetnicima u porastu. Svjetski dan borbe protiv alkoholizma je prilika da se zajedno angažiramo protiv neodgovorne prodaje alkohola, nekontrolisane promocije alkohola i lake dostupnosti alkohola među maloljetnicima.

Kupovina i konzumiranje alkohola u BiH dopušteno je tek nakon 18. godine, ali unatoč ovom zakonskom ograničenju, naša istraživanja  pokazuju da trgovci svjesno krše Zakon i prodaju alkohol maloljetnicima, dok izvještaji i podaci MUP-ova i Inspekcijskih službi, a vezano za dostupnost alkohola i poštivanje zakona o prodaji alkohola maloljetnim osobama nisu u skladu sa informacijama sa terena.

Naime, akcija Tajni kupac koju je Centar za edukaciju mladih proveo početkom Marta 2024. godine govori da čak 84 % trgovačkih objekata na prostoru cijele BiH ne poštuje zakon o prodaji alkohola djeci i mladima. A informacije dobivene od nadležnih institucija govore o samo 3 slučaja zabilježena u Travniku koja su sankcionirana i protiv kojih je podnesena krivična prijava.  Žalosno je da u svim ostalim kantonima nije zabilježen niti jedan navedeni prekršaj.

Budući da BiH posjeduje regulativu koja se tiče prodaje alkohola maloljetnicima, pozivamo nadležne institucije da koriste svoje ovlasti i poduzmu odgovarajuće mjere prema prekršiocima zakona.

Naše društvo još uvijek nije shvatilo ozbiljnost problema koje konzumiranje alkohola izaziva, jer je upravo on uzrok brojnih socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih problema. Bosna i Hercegovina, kao potpisnica brojnih konvencija o zaštiti i unaprjeđenju prava djece i mladih, dužna je aktivno raditi na zaštiti njihovog zdravlja i smanjiti njihovu izloženost alkoholu i drugim štetnim materijama koje izazivaju negativne posljedice po njihovo zdravlje.

Centar za edukaciju mladih godinama poziva nadležne institucije da poduzmu adekvatne korake u sprječavanju dostupnosti alkohola maloljetnicima, da ograniče promociju alkohola i nekontrolisanu proizvodnju alkohola u BiH.

Budimo odgovorni, zaštitimo svoju djecu i mlade. Prijavimo zloupotrebu  i prodaju alkohola maloljetnicima. Pokažimo prstom na one koji svjesno urušavaju sistem jer sutra žrtva toga može biti i naše dijete!