Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, dostupnim u sekciji „Finansijska sredstva“ nacrta Zakona o jakim alkoholnim pićima u FBiH, u Federaciji BiH se godišnje proizvede ukupno 62.205 litara jakih alkoholnih pića (preračunato na čisti alkohol). Na osnovu ovih pretpostavki, zbog nepostojanja zakonskih propisa, 60 % proizvodnje jakih alkoholnih pića se nalazi u “sivoj zoni”, tj. oko 93.300 litara.

Sam pogled na ove brojke postavlja pitanja o potrebi za hitnom regulacijom i nadzorom u proizvodnji alkohola. Stručnjaci ističu da bi takvi propisi ne samo povećali prihode države, nego bi i osigurali kvalitetniju kontrolu i sigurnost alkoholnih proizvoda na tržištu, posebno u smislu zaštite potrošača.

Kako bi se povećali prihodi?

Ako gore navedene brojke uvrstimo u računicu u kojoj su akcize 15 KM na jaka alkoholna pića, te 8 KM na proizvodnju voćnih rakija, po litru apsolutnog alkohola, računajući na prosjek prihoda od akciza, prema procjenama, ukupan prihod od akciza na proizvedena jaka alkoholna pića (60% iz „sive zone“) u Federaciji BiH bi bio oko 1.026.382 KM.

1.026.382 KM koje su se mogle usmjeriti na posebni fond koji bi bio ključni instrument podrške različitim inicijativama koje su od suštinskog značaja za društvo. Dio sredstava iz akciza bi mogao biti namijenjen podršci programima prevencije ovisnosti, unaprjeđenju zdravstvenih usluga te poticanju svijesti o štetnim učincima pretjerane konzumacije alkohola. Također, dio se može usmjeriti i na finansiranje sportskih aktivnosti i generalno sporta u BiH.

Ovakav pristup osigurava da se sredstva koja proizlaze iz povećanja akciza koriste za ciljeve od šireg društvenog interesa, doprinoseći zdravlju i dobrobiti zajednice. Budući da je Vlada FBiH na korak do usvajanja Zakona o jakim alkoholnim pićima, imamo priliku da damo svoj doprinos u izradi odgovarajućeg zakona koji će doprinositi kreiranju zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade kroz podršku za razvoj sporta, obrazovanja, programe prevencije ovisnosti, zdravstvene inicijative i socijalnu zaštitu mladih.

Nulta.ba se pridružuje globalnoj inicijativi obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma koji se obilježava svake godine 1. aprila te poziva sve čitatelje da podrže aktivnosti usmjerene prema zdravijem životu i smanjenju štetnih posljedica alkoholizma u našoj zajednici. Ovaj važan datum se obilježava s ciljem podizanja svijesti o štetnim posljedicama koje alkohol može imati na pojedinca i društvo u cjelini te poticanja preventivnih i edukativnih aktivnosti.

Alkoholizam je ozbiljan zdravstveni i socijalni problem koji može imati dugotrajne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca, ali i na porodicu i širu zajednicu. Zbog toga je važno kontinuirano raditi na edukaciji i osvještavanju javnosti o štetnosti prekomjerne konzumacije alkohola te pružanju podrške osobama koje se suočavaju s ovim izazovom.

Svjetski dan borbe protiv alkoholizma potiče nas da razmotrimo svoje navike i odgovornost prema sebi i drugima. Edukacija o zdravim životnim stilovima, podrška osobama u riziku te promicanje društvene odgovornosti ključni su elementi u prevenciji i suzbijanju problema alkoholizma.

Ujedinimo se u borbi protiv alkoholizma i zajedno gradimo zdraviju i sretniju budućnost za sve!

#PrevencijaAlkoholizma