Akcize na alkohol predstavljaju važan element u fiskalnoj politici mnogih država širom svijeta. Ove poreze primjenjuju vlade radi regulacije potrošnje alkohola, generiranja prihoda za javne financije te promicanja javnog zdravlja i sigurnosti.

U saradnji s makroekonomskim analitičarem, doc.dr. Farukom Hadžićem, detaljno smo analizirali benefite povećanja akciza na alkohol, ali i

  • kako država može podržavati lokalne, male proizvođače uprkos povećanju akciza na alkohol
  • mogućnost ukidanja akciza na odabrane vrste alkohola za kozmetičku industriju čime bi se podržavali lokalni proizvođači kozmetike, ali i otvorila vrata za širenje tržišta i izvoza, pružajući podsticaj za ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta.
  • prikupljanje sredstava od akciza, ali i najvažnije – transparentno usmjeravanje prikupljenih sredstava u poseban fond. 

Po uzoru na brojne države koje se brinu za svoju djecu i mlade, ključno je upravo transparentno usmjeravanje tih sredstava prema programima i inicijativama koje zaista

  • pružaju podršku i zaštitu djece od štetnih učinaka alkohola
  • promiču zdrav razvoj mladih generacija kroz razne podsticaje za razvoj sporta
  • pružaju podršku dječijim programima i obrazovanju
  • pružaju podršku prevenciji ovisnosti, zdravstvenim inicijativama i socijalnoj zaštiti mladih

Ovakav pristup ne samo da podržava društvenu odgovornost nego i stvara temelje za zdravije i sigurnije društvo.

Akcize na alkohol imaju širok spektar utjecaja i mogu biti snažno sredstvo u ostvarivanju ciljeva javne politike, da li je Bosna i Hercegovina spremna da ih iskoristi na najbolji mogući način, za bolje obrazovanje, podršku i zaštitu djece i mladih?

Nulta.ba se pridružuje globalnoj inicijativi obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma koji se obilježava svake godine 1. aprila te poziva sve čitatelje da podrže aktivnosti usmjerene prema zdravijem životu i smanjenju štetnih posljedica alkoholizma u našoj zajednici. Ovaj važan datum se obilježava s ciljem podizanja svijesti o štetnim posljedicama koje alkohol može imati na pojedinca i društvo u cjelini te poticanja preventivnih i edukativnih aktivnosti.

Alkoholizam je ozbiljan zdravstveni i socijalni problem koji može imati dugotrajne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca, ali i na porodicu i širu zajednicu. Zbog toga je važno kontinuirano raditi na edukaciji i osvještavanju javnosti o štetnosti prekomjerne konzumacije alkohola te pružanju podrške osobama koje se suočavaju s ovim izazovom.

Svjetski dan borbe protiv alkoholizma potiče nas da razmotrimo svoje navike i odgovornost prema sebi i drugima. Edukacija o zdravim životnim stilovima, podrška osobama u riziku te promicanje društvene odgovornosti ključni su elementi u prevenciji i suzbijanju problema alkoholizma.

Ujedinimo se u borbi protiv alkoholizma i zajedno gradimo zdraviju i sretniju budućnost za sve!

#PrevencijaAlkoholizma