Početak marta rezervisali smo za akciju 𝐓𝐚𝐣𝐧𝐢 𝐤𝐮𝐩𝐚𝐜 i još jednom potvrdili da je alarmantan broj trgovaca koji prodaju alkohol maloljetnicima.
U akciju su uključena dva maloljetna volontera Centra za edukaciju mladih (djeca osnovne škole, do 12 godina) koja su obišla 100 nasumično odabranih trgovina u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Mostaru, Doboju, Zenici, Vitezu, Travniku, Bugojnu i Jajcu. U 84% trgovina, Zakon je svjesno prekršen, pri čemu prodavači ne samo da su prodavali alkohol maloljetnicima, već su i podržavali takve postupke. 
Pozivamo bh društvo da postane svjesno ovog ozbiljnog problema i potiče trgovce da odgovorno pristupaju ovoj situaciji, odbijajući prodaju alkohola maloljetnicima. Također, apeliramo na nadležne inspekcije i državne institucije da ozbiljno pristupe implementaciji zakona.
Zajedničkim naporima, prevencijom i edukacijom, možemo stvoriti zdravo i odgovorno društvo koje će se brinuti o dobrobiti naše djece i mladih.